Portfolio > SMALL WORKS

Light Night
Gouache on panel
5x7"
2023
Lots of Lights
Gouache on panel
5x7"
2023
Flamingo Globes
Gouache on panel
5x7"
2023
Roses
Gouache on panel
5x7"
2023
Light Up
Gouache on panel
5x7"
2023
In the Pines
Gouache on panel
5x7"
2023
Look Up
Gouache on panel
5x7"
2023
Lanterns & Patterns
Gouache on panel
5x7"
2023
Lanterns Above
Gouache on panel
5x7"
2023
Highlighter
Gouache on panel
5x7"
2023